lunes, 8 de junio de 2015

MARTES 9 CHARLA EN ZABALDI: ¿QUÉ PASA CON EL PETRÓLEO?

[ABAJO EN CASTELLANO]

Pentsatu al duzu inoiz egunero erabiltzen zenbat eta zenbat gauza material ezinezkoak liratekeen petrolioaren industriarik gabe? Mendebaldeko herrialdeetan bizi garen gehienontzat erantzun zehatzena “zero” da. Testuliburuek ez dute “ongizate estatu” deitzen dugunak energia-iturri merkearekiko duen menpekotasuna azaltzen, nahiz eta hori ulertzeak gure eguneroko bizitzako beste fenomeno asko ere ulertzeko bidea ematen duen. Zergatik krisialdi amaiezin batek astintzen du gure gizartea? Zer aldaketa dakartza berekin gero energia gutxiago izatea eskuragarri? Egoera honetan, zer eskatu diezaiekegu energia-iturri berriztagarriei, kontuan hartuta elektrizitatea kontsumitzen dugun energia guztiaren bostena dela?
Fracking bidezko petrolio erauzketa masiboak finantza-burbuila puztu du Estatu Batuetan; lehertzen denean, mundu zabaleko leku ugaritan nabarituko da. Egia esan, “petrolio ez-konbentzional” deitzen direnak (iturri horiek askoz energia garbi gutxiago ematen dute, eta horien artean dago fracking bidez lortzen den LTO delakoa) ez dira astindu eta asaldura latzak biziko dituen –hobeto esanda, dagoeneko bizitzen ari den– gizarte jakin baten aurreranzko ihesaldi zoro bati ekiteko saio etsia baino. Astindu horien aurrean erabaki egokia hartzea dagokigu: datozkigun aldaketen aurrean jarrera arduratsu eta zintzoa hartzen saiatzea, edo etortzeko dagoenak eraman gaitzala uztea... betiere gogoan hartuta berandu baino lehen etortzeko dagoen horrek txiki-txiki utziko duela gaur “aldaketa”.

Imágenes integradas 2

¿Te has parado a pensar en cuántos de los objetos que utilizamos en nuestra vida diaria son concebibles sin la industria del petróleo? Para la mayoría de la población occidental la respuesta más precisa a esta pregunta es “cero”. Las dependencias del llamado “estado de bienestar” de la energía barata no suelen ser explicadas en los libros de texto, pero su comprensión permite entender muchos de los fenómenos que nos rodean. ¿Por qué una crisis interminable azota nuestras sociedad? ¿Qué alteraciones trae consigo la reducción de la disponibilidad energética? ¿Qué papel pueden o no pueden jugar las renovables en este escenario teniendo en cuenta que la electricidad es una quinta parte de toda la energía que consumimos?
La extracción masiva de petróleo mediante fracking ha hinchado en EEUU una burbuja financiera cuya explosión percibiremos pronto en muchas partes del globo. En realidad, los llamados “petróleos no convencionales” (que aportan mucha menos energía neta y entre los que se encuentra el LTO obtenido con fracking), son una desesperada huida hacia adelante de un modelo que se verá -se está viendo- sometido a fuertes convulsiones. Ante ellas, nos toca a las personas intentar asumir una postura responsable y sincera frente a las transformaciones que llegan, o dejarnos llevar y ser arrastradas totalmente por los acontecimientos, que más pronto que tarde harán minúsculo el significado que hoy otorgamos a la palabra 'cambio'.


Imágenes integradas 1

NAFARROA FRACKING EZ PLATAFORMA NAVARRA ANTIFRACKING

No hay comentarios:

Publicar un comentario